Friday, September 26, 2014

Bawre Prem heBawre Prem he cast & crew details are as below :

Story, Music & Direction                                     Ajay Kishor Naik


Producers                                                             Nilesh Singh

                                                                             Nimesh Ramesh Desai

                                                                             Virendra Narhari Chavan

                                                                             Kishor Naik

                                                                             Jaydeep Yeole


Creative Producer                                                 Ajay Kishor Naik

DoP                                                                      Saleel Sahastrabuddhe

Music                                                                    Ajay Naik

Screenplay                                                          Chinmay Kelkar

Dialogues                                                            Ajay Kishor Naik

                                                                            Tarang Bhagwat

Editor                                                                   Ashay Gatade


Lyrics                                                                  Ajay Kishor Naik

                                                                           Vaibhav Joshi

                                                                            Spruha Joshi


Background Score                                              Madhav Vijay 


Cast

Ananya Shirodkar :                                              Urmila Kothare

Neil Rajadhyaksha :                                             Siddharth Chandekar Gabby 

Gonsalves :                                                          Vidyadhar Joshi

Asmita Shirodkar:                                                Supriya Vinod

Mohit Patil:                                                           Shantanu Gangane

Aarti Rajadhyaksha:                                             Ashwini Ekbote

Jayant Rajadhyaksha:                                          Madhav Abhyankar

Sonali Deshmukh:                                               Tejashri Dharane

Publisher:                                                             Jaydeep Yeole

Café Manager:                                                      Jayesh Sanghvi

Café Singer:                                                          Bhushan Mate

Sonali’s Mother:                                                   Mridul Patwardhan

Sonali’s Friend:                                                    Shruti Awate

Neil’s Friend:                                                        Gaurav Rayate

Neil’s Friend:                                                        Siddharth Ambardekar

Neil’s Friend:                                                        Vikrant Bhalerao

Neil’s Friend:                                                        Vrinda Bhamare

Neil’s Friend:                                                        Gauri

Neil’s Manager:                                                     Rahul Nevse

Reporter:                                                              Prashant Tapasvi

Margaret :                                                             Jaya Kannan

Board of Directors Member1 :                               Virendra Chavan

Board of Directors Member2 :                               Nilesh Singh

Board of Directors Member3 :                               Shantanu Prabhune

Board of Directors Member4 :                               Dilip Giramkar

Aarti Rajadhyaksha Secretary:                             Sai Khandale

Goa Dj :                                                                Dipak Katrela

No comments:

Post a Comment